Kim Manresa

Publica les primeres fotografies als 14 anys. Fotoperiodista de La Vanguardia des de 1985. La seva obra s'ha pogut contemplar en més de mil exposicions en diferents països i és autor de vint llibres. 

Libre